Deklarace společensky odpovědného politika

Deklarace společensky odpovědného politika

S vědomím toho, že:

 • neziskový sektor je významnou složkou moderní demokratické společnosti a rozvíjejí její ideály;
 • nestátní neziskové organizace zajišťují aktivity, které významným způsobem přímo vedou či přispívají k rozvoji Pardubického kraje, posilují občanskou i mezilidskou solidaritu a kooperaci;
 • nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení problémů v oblastech vzdělávání, sociální problematiky, zdravotní péče, kulturního života, péče o památky, ochrany životního prostředí, volného času dětí a mládeže a mnoha dalších;
 • pro rozvoj veřejně prospěšných aktivit je nezastupitelná podpora z veřejných zdrojů;
 • pro rozvoj veřejně prospěšných aktivit je důležité legislativní zázemí, které podporuje fungování neziskového sektoru a realizaci služeb, které zajišťuje;

rozhodli jsme se my, níže podepsaní poslanci a senátoři, vytvořit tuto deklaraci a společně usilovat o naplňování jejích cílů. Hlavním cílem deklarace je rozvíjet spolupráci s neziskovým sektorem, která povede k rozvoji veřejně prospěšných aktivit, k efektivnějšímu řešení společenských problémů, k efektivnímu využívání finančních prostředků a k celkovému zlepšení kvality života obyvatel Pardubického kraje.

Shodujíce se na prioritách rozvoje neziskového sektoru, rozhodli jsme se deklarovanou spolupráci naplňovat prostřednictvím následujících kroků:

Oblast legislativy

 • Usilovat o co nejrychlejší přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti, jehož návrh je v neziskovém sektoru široce prodiskutován a podpořit jeho přijetí, neboť tento zákon zásadním způsobem ovlivňuje fungování neziskového sektoru včetně podmínek financování.
 • Reflektovat při legislativní činnosti potřeby neziskového sektoru.
 • Podporovat zapojení zástupců neziskových organizací jakožto odborných konzultantů či členů expertních skupin do procesu přípravy legislativy, grantových programů apod.
 • V otázkách financování neziskového sektoru usilovat o zavedení víceletého financování.

Oblast výměny informací a vzdělávání

 • Seznámit se s neziskovým sektorem Pardubického kraje a některými konkrétními organizacemi, které zde působí.
 • Sledovat dění v neziskovém sektoru a dle časových možností osobní účastí podpořit akce neziskových organizací v Pardubickém kraji.
 • Zúčastnit se minimálně jedenkrát ročně společného setkání u kulatého stolu se zástupci neziskových organizací v Pardubickém kraji, zhodnotit naplňování cílů této deklarace a hledat další možnosti a oblasti podpory a spolupráce.

Oblast spolupráce a vzájemné podpory

 • Podporovat ve svých aktivitách neziskový sektor a jednotlivé neziskové organizace v regionu.
 • Podporovat prezentaci neziskových organizací a ve svých veřejných projevech a vystoupeních dle možnosti akcentovat význam neziskového sektoru.

V Pardubicích dne 13. ledna 2014 (podepsáni všichni poslanci a senátoři z Pardubického kraje).

Fotografie z podpisu deklarace (akce "Poslanci, na slovíčko") naleznete ve Fotogalerii.

         

Zdroj obrázku: www.topzine.cz


Partneři

Děkujeme za podporu všem partnerům spolku! Naleznete je v sekci Partneři.

© 2019, Boii.cz – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑