Proč Deklarace?

Proč Deklarace?

 Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou, demokratickou a lidovou.

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: Stát jsem já. Nebo skromněji: I já jsem stát.

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident

Co nás k přípravě Deklarace vedlo?

Neziskový sektor má v České republice dlouholetou tradici. Nejstarší neziskové organizace již slaví více než století - patří mezi ně například Sokol, Junák a další. V roce 1918 to byly i neziskové organizace, které pomáhaly při založení samostatné československé republiky, a nejinak tomu bylo v roce 1990 při vzniku ČSFR a poté v roce 1993 při vzniku samostatné České republiky. Neziskové organizace zastávají významnou úlohu dodneška. V současné době působí na území celé České republiky tisíce organizací, které se věnují veřejně prospěšným aktivitám. Patří mezi ně vzdělávání dětí a mládeže, rozvoj kulturního života, sociální a zdravotní péče, podpora rodiny, ochrana přírody, obnova památek a historických tradic a řada dalších.

Za dobu své existence se neziskové organizace staly nedílnou, významnou a nenahraditelnou součástí moderní demokratické společnosti. Stejně tak jako demokraticky zvolení zástupci lidu – poslanci a senátoři Parlamentu České republiky – směřují k naplňování ideálů občanské společnosti a demokratického státu a podílejí se na rozvoji veřejného života.

Tyto společné ideály a také vědomí toho, že spolupráce obou stran je pro rozvoj těchto aktivit a hodnot nepostradatelná, rozhodli jsme se iniciovat podpis této Deklarace.

Co je hlavním cílem Deklarace, k čemu směřuje?

Hlavní myšlenkou Deklarace stejně také jako celé akce „Poslanci, na slovíčko!“ je nalezení společného dialogu a možností spolupráce mezi politiky a neziskovým sektorem. U neziskovek je to především možnost řešit některé otázky fungování či financování NNO na legislativní úrovni, ze strany politiků pak možnost získávat relevantní podklady, informace a odborná stanoviska k legislativní činnosti od těch, kterých se vytvořené právní předpisy dotýkají.

Taková spolupráce povede k rozvoji veřejně prospěšných aktivit, efektivnějšímu řešení společenských problémů i efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Věříme, že taková spolupráce ve výsledku povede k celkovému zlepšení kvality života obyvatel Pardubického kraje.

Jak se bude deklarovaná spolupráce dále rozvíjet?

Deklaraci vnímáme jako první stupeň společných aktivit. Rádi bychom na ni za rok navázali a s politiky se opět setkali u kulatého stolu, kde společně vyhodnotíme proběhlou spolupráci a její přínos a úspěchy. Dalším stupněm potom bude podepsání „memoranda“ či obdobně nazvaného dokumentu. Ten by již měl obsahovat řadu konkrétních střednědobých i krátkodobých cílů, které společně s politiky vytyčíme, a k jejichž naplňování se oboustranně zavážeme. Inspirací může být například obdobná dohoda neziskových organizací uzavřená v roce 2010 s Pardubickým krajem.

V prvním roce spolupráce bychom ovšem rádi dali oběma stranám – politikům i neziskovkám – především prostor se vzájemně poznat a seznámit a také společně uskutečnit některé hlavní a zásadní kroky, na kterých bude poté v dalších letech možné stavět!

Boii, leden 2014

Zdroj obrázku: www.topzine.cz


Partneři

Děkujeme za podporu všem partnerům spolku! Naleznete je v sekci Partneři.

© 2019, Boii.cz – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑